Pappers a-kassa

Information och kontaktuppgifter för Pappers a-kassa

För dig som arbetar eller att haft din senaste anställning inom massa- och pappersindustrin. Även arbete inom Pappers verksamhetsområde som helt eller delvis finansierats med statliga medel är inträdesgrundande.

Bli medlem 

Här ansöker du om att bli medlem i Pappers a-kassa.

Sök ersättning

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Pappers a-kassa
FE 44
930 88 Arjeplog


Besöksadress:
Olof Palmes gata 11, Stockholm


Telefon: 08-796 61 10
E-post: medlemakassan@pappers.se


Adress för kassakort:
Pappers a-kassa
FE 44
930 87 Arjeplog


Adress för övriga handlingar:
Pappers a-kassa
FE 44
930 88 Arjeplog