Information och kontaktuppgifter för STs a-kassa

För dig som är anställd hos stat, kommun, region, företag eller inrättningar som jobbar med samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Bli medlem 

Här ansöker du om att bli medlem i STs a-kassa. 

Sök ersättning

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Kontaktuppgifter

Postadress:
STs arbetslöshetskassa
Box 5100, 102 42 Stockholm

Besöksadress:
Sturegatan 15, Stockholm


Telefon: 08-517 590 00
E-post: info@stsakassa.se


Adress för kassakort:
Står på baksidan av kortet


Adress för övriga handlingar:
STs a-kassa
Box 5100
102 42 Stockholm