2020-06-25

A-kassorna får 100 miljoner i tillfälligt stöd

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt bidrag på 100 miljoner kronor till a-kassorna för att förhindra långa handläggningstider. Nu är det bestämt hur stödet ska fördelas mellan a-kassorna.

A-kassorna får ett tillfälligt stöd på sammanlagt 100 miljoner kronor för att korta ner väntetiderna för personer som blir arbetslösa och söker ersättning i coronakrisen.

Nu har regeringen beslutat att stödet ska fördelas enligt ett förslag från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF). Fördelningen är baserad på en uppskattning av antalet extra ärenden som respektive a-kassa fått under den pågående krisen.

I regeringens pressmeddelande ser du hur pengarna kommer att fördelas mellan a-kassorna.