2024-01-23

Antalet medlemmar ökar – fler än någonsin är med i a-kassan

Under 2023 har antalet medlemmar i a-kassan ökat markant och är nu drygt 3 948 000. Fler än någonsin är medlemmar i a-kassan.

Medlemstillväxten har varit konstant under året och tillsammans har a-kassorna fått närmare 45 000 nya medlemmar.

– Under 2023 har Sverige gått in i en lågkonjunktur som får effekt i de flesta sektorer och branscher. När tiderna är sämre, brukar det innebära att fler söker sig till a-kassan. Men ökningen under förra året är stor och visar att på en tuff arbetsmarknad växer tilltron till arbetslöshetsförsäkringen som ett bra skydd i händelse av arbetslöshet, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Stark återhämtning

Medlemsökningen 2023 är en stark återhämtning efter två år med mindre minskningar av antalet medlemmar, cirka 3 800 under 2022 och 15 900 under 2021.

Sammantaget är den procentuella ökningen under året 1,14 procent. Av de 24 a-kassorna har 17 en positiv utveckling och ökar antalet medlemmar. För tio av dem är ökningen högre än den genomsnittliga:

 • Sveriges arbetares a-kassa, +6,02 procent med 533 nya medlemmar
 • Lärarnas a-kassa, +3,28 procent med 5 042 nya medlemmar
 • Elektrikernas a-kassa, +3,05 procent med 944 nya medlemmar
 • Alfa-kassan, +2,27 procent med 3 523 nya medlemmar
 • Unionens a-kassa, +2,16 procent med 15 730 nya medlemmar
 • A-kassan Vision, +2,08 procent med 3 069 nya medlemmar
 • Akademikernas a-kassa, +1,56 procent med 11 856 nya medlemmar
 • Byggnads a-kassa, +1,53 procent med 2 019 nya medlemmar
 • STs a-kassa, +1,39 procent med 1 061 nya medlemmar
 • Sekos a-kassa, +1,31 procent med 1 019 nya medlemmar

De fem största

De fem största a-kassorna efter 2023: 

 • Akademikernas a-kassa, 772 214 medlemmar
 • Unionens a-kassa, 744 348 medlemmar
 • Kommunals a-kassa, 606 151 medlemmar
 • IF Metalls a-kassa, 276 636 medlemmar
 • Handelsanställdas a-kassa, 185 714 medlemmar

Fakta om a-kassan

 • Du som är medlem i en a-kassa kan få upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Som högst kan man få 26 400 kronor per månad före skatt. Det kan jämföras med den lägre grundersättningen på upp till 11 220 kronor i månaden som den som inte är medlem i en a-kassa kan ansöka om.
 • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
 • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
 • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
 • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Harald petersson

Harald Petersson
Ordförande
harald.petersson@unionensakassa.se