2020-09-18

Fler får 80 procent av tidigare lön från a-kassan

Sex av tio får ut 80 procent av tidigare lön från a-kassan efter den tillfälliga höjningen av ersättningstaket i våras. Motsvarande siffra före höjningen är tre av tio.

Läs mer