2024-06-04

Mattias Dahl deltar i Sveriges a-kassors debatt i Almedalen

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv och chef för arbetsgivarfrågor, ingår i panelen vid Sveriges a-kassors debatt, ”Hur minskar vi arbetslösheten i Sverige?”, i Almedalen den 25 juni.

Mattias Dahl är vice vd inom Svenskt Näringsliv sedan 2019. Han har tidigare varit vd i Transportföretagen och förhandlingschef i Svensk Handel.

Paneldebatten

Sveriges a-kassors paneldebatt ”Hur minskar vi arbetslösheten i Sverige?” arrangeras den 25 juni klockan 11.45-12.45 i Campus Gotland, B-huset, salarna B25 och B27 i Visby. Moderator är Johannes Krunegård, Westander.

Foto: Kate Gabor, Svenskt Näringsliv