2024-01-01

Nya ersättningsregler för företagare från och med årsskiftet

Den 1 januari 2024 försvinner de tillfälliga reglerna för företagare som infördes under pandemin.

Från och med nu kan företagare lägga verksamheten vilande högst en gång vart tredje år för att söka ersättning från a-kassan. Möjligheten att marknadsföra företaget samtidigt som man får ersättning försvinner också.

Under pandemin infördes tillfälliga regler för företagare, som fick möjlighet att göra uppehåll i sin verksamhet ett obegränsat antal gånger för att söka ersättning från a-kassan. Det blev också tillåtet att göra viss marknadsföring under tid med arbetslöshetsersättning.

De nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2024 innebär att företagare kan lägga verksamheten vilande högst en gång vart tredje år för att söka ersättning från a-kassan. Innan de tillfälliga reglerna trädde i kraft var det högst vart femte år som gällde. Möjligheten att marknadsföra sitt vilande företag tas också bort.

Läs mer 

Läs regeringens pressmeddelande om de nya reglerna för företagare