2024-05-23

Sveriges a-kassor arrangerar debatt i Almedalen: Hur minskar vi arbetslösheten?

Välkommen att följa vår paneldebatt på Almedalsveckans första dag, tisdag den 25 juni. Vi bjuder in fem experter inom olika områden att diskutera sina bästa idéer för att minska arbetslösheten.

På temat ”Hur minskar vi arbetslösheten i Sverige?” kommer representanter för offentlig förvaltning, näringsliv, nationalekonomi och branschorganisationer/fackförbund att debattera vilka aktiviteter som är de bästa och mest effektiva för en minskad arbetslöshet.

Panelister

I panelen ingår

  • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör i Arbetsförmedlingen
  • Mattias Dahl, vice VD och chef arbetsgivarfrågor Svenskt Näringsliv
  • Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner
  • Tobias Brännemo, chefsekonom Unionen
  • Moa Vallgård, Chief HR Officer, Hemfrid

Efter debatten kommenterar vår kanslichef Tomas Eriksson vad som har sagts och lyfter in Sveriges a-kassors perspektiv. Han förklarar också vilken roll arbetslöshetsförsäkringen spelar för att stödja den som drabbas av arbetslöshet, både utifrån de befintliga försäkringsreglerna och de nya som förväntas träda i kraft hösten 2025.

En stor samhällsutmaning

Med paneldebatten i Almedalen skapar Sveriges a-kassor en arena för samtal om en av de just nu största samhällsutmaningarna.

– Vi hoppas att debatten ska utmynna i en enkel handlingsplan för minskad arbetslöshet. Det blir vårt bidrag till att ta sig an de problem för samhällsutvecklingen som en hög arbetslöshet innebär, säger Johan Ahlgren, kommunikationschef i Sveriges a-kassor.

Tid och plats

Tisdag den 25 juni klockan 11.45-12.45
Salarna B25 och B27 på Campus Gotland i Visby

Livesändning

Du kan också följa paneldebatten via webben

Du som inte har möjlighet att besöka vår paneldebatt i Almedalen kan se en inspelning av den här på vår webbplats i efterhand.