2024-06-28

Sveriges a-kassor har bjudit till debatt i Almedalen om arbetslöshet

Debatt om hur vi minskar arbetslösheten i Sverige.

Se vår inspelning av debatten via sverigesakassor.se

På temat ”Hur minskar vi arbetslösheten i Sverige?” debatterade representanter för offentlig förvaltning, näringsliv, nationalekonomi och branschorganisationer/fackförbund vilka aktiviteter som är de bästa och mest effektiva för en minskad arbetslöshet.

Panelister

De som ingick i panelen och debatterade var:

Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör i Arbetsförmedlingen sedan mars, Mattias Dahl, VD och chef arbetsgivarfrågor Svenskt Näringsliv, Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner, Johan Lindholm, ordförande Byggnadsarbetareförbundet samt Moa Vallgård, Chief HR Officer, Hemfrid.

Efter debatten kommenterade Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, vad som hade sagts och lyfte in Sveriges a-kassors perspektiv. Han förklarade samtidigt vilken roll arbetslöshetsförsäkringen – både den nuvarande och den nya som träder i kraft hösten 2025 – spelar för att stödja den som drabbas av arbetslöshet.

Här ser du vår inspelning av debatten