Begär intyg från arbetsgivare

Det är arbetsgivaren som skapar intyget på arbetsgivarintyg.nu. Det här är vad du som privatperson behöver göra. 

Kontakta arbetsgivaren

Begär ett intyg av arbetsgivaren och be dem använda Arbetsgivarintyg.nu.
Tips: På din a-kassas Mina sidor finns det en e-tjänst "Begär arbetsgivarintyg" som kan hjälpa i det här steget.

Ta emot e-post/SMS om att intyget är färdigt

Går det långsamt? Tänk på att arbetsgivaren behöver vänta in din fastställda slutlön för ett komplett intyg. 

Granska intyget på din a-kassas Mina sidor

Logga in på a-kassans Mina sidor och kontrollera att alla uppgifter stämmer.

 Hitta din a-kassa här -->

Skicka in intyget till a-kassan

När du granskat intyget på Mina sidor så skickar du in det till a-kassan för handläggning.