Hur lång karens är det innan jag får ersättning från a-kassan?

När du påbörjar en ny ersättningsperiod får du alltid vänta två dagar innan a-kassan börjar betala ut din ersättning. De kallas för karensdagar. Ibland kan du få vänta fler dagar, till exempel om du har blivit arbetslös för att du har sagt upp dig själv.

Kom ihåg att skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. A-kassan kan tidigast räkna av dina karensdagar och från den dagen du skrev in dig som arbetslös.