Hur länge måste jag vara medlem i a-kassan för att få ersättning?

Du måste vara medlem i a-kassan minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Därför är det bra att gå med i a-kassan direkt när du börjar jobba.

Du som har fyllt 20 år och har varit medlem mindre än 12 månader kan söka grundersättning i stället. Den är upp till 11 200 kronor per månad före skatt om du har jobbat heltid under det senaste året.