Kan jag få ersättning även om jag inte är med i a-kassan?

Den som inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem i mindre än tolv månader har inte rätt till den inkomstbaserade ersättningen, upp till 80 procent av tidigare lön. Men det finns möjlighet att söka en lägre grundersättning om du är 20 år eller äldre och har jobbat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor innan du blev arbetslös.