Kan jag ta ut pension när jag får ersättning från a-kassan?

Du kan kombinera ersättning från a-kassan och uttag av pension, men det påverkar din ersättning eftersom a-kassan bara ersätter tid som du söker arbete. Meddela alltid din a-kassa om du tar ut pension.

Du kan vara medlem i a-kassan och söka ersättning fram till dess att du fyller 66 år. Efter det upphör ditt medlemskap automatiskt, oavsett om du fortsätter att arbeta eller inte.