När ska jag gå med i a-kassan?

Du kan gå med i a-kassan redan första dagen på jobbet. Det är bra att gå med i a-kassan så tidigt som möjligt, eftersom du måste ha varit medlem minst 12 månader innan du kan få inkomstbaserad ersättning. 

Du kan tidigast bli medlem från och med den månad din ansökan kommer in till a-kassan, och ett medlemskap gäller alltid från den första i månaden. Om du till exempel vill bli medlem från den 1 mars, måste din ansökan om medlemskap komma in till a-kassan senast den 31 mars. Kontakta a-kassan som passar ditt yrke eller din utbildning bäst, så berättar de hur du gör för att gå med.