Vilken a-kassa ska jag välja?

Det finns 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar i Sverige. A-kassorna är specialiserade inom olika yrkesområden. Kontakta a-kassan som passar ditt yrke, din bransch eller din utbildning bäst. Alla a-kassor följer samma regler och du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du tillhör.