Ersättning för företagare

Du som driver företag kan också bli medlem och söka ersättning från a-kassan

Du som driver företag kan också bli medlem och söka ersättning från a-kassan om du skulle behöva lägga ner eller pausa verksamheten. Men det finns särskilda villkor som är bra att känna till.

Ditt företag måste vara avslutat eller vilande

Innan du söker ersättning från a-kassan måste du i normala fall upphöra med all verksamhet i företaget. Du kan antingen lägga företaget vilande, högst en gång vart tredje år. Eller så kan du välja att lägga ner företaget helt. 

Om du lägger ner eller pausar ditt företag utan en giltig anledning måste a-kassan vänta ungefär två månader från att din ansökan kommer in till att din ersättning börjar betalas ut. Finns det däremot hälsoskäl, dålig lönsamhet i företaget eller andra giltiga skäl så kan du ha rätt till ersättning redan efter två karensdagar. Oavsett hur din situation ser ut, ska du alltid skriva in dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

A-kassan baserar ersättningen på din inkomst från företaget

A-kassan baserar ersättningen på din senaste taxerade inkomst från företaget. Eller på ett genomsnitt av föregående två års taxering, om det är mer fördelaktigt för dig.

Det finns särskilda ersättningsregler för dig som har drivit ett nystartat företag under mindre än två års tid eller har drivit din verksamhet jämsides med en anställning. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som gäller då. 

Kombinatörer som förlorar deltidsjobb kan ha rätt till ersättning

Har du både varit anställd och drivit eget företag under det senaste året? Då gäller särskilda regler för kombinatörer. I vissa fall kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om du förlorar din anställning, trots att du fortsätter driva ditt företag på deltid. Kontakta din a-kassa för att ta reda på vad som gäller i din situation. 

Vissa egenanställda räknas som företagare

Fakturerar du uppdrag genom ett egenanställningsföretag? Då måste din a-kassa avgöra om du har varit en självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Bedömningen görs på samma grunder oavsett vilken a-kassa du är medlem i. 

Självständiga uppdragstagare får ersättning från a-kassan på samma villkor som företagare, medan osjälvständiga uppdragstagare får ersättning på samma villkor som anställda. Även om du inte ser dig själv som en företagare kan det hända att du betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens lagar och regler. 

Tre a-kassetips till företagare

  1. Ta ut lön – ersättningen från a-kassan baseras på taxerad inkomst från företaget.
  2. Du behöver inte lägga ner företaget helt för att få ersättning från a-kassan – det går oftast bra att lägga företaget vilande i stället.
  3. Tänk på att det finns särskilda regler för dig som har inkomster från både anställning och eget företag – fråga din a-kassa om råd.

Kontakta din a-kassa om du har frågor

Det finns många olika a-kasseregler som påverkar rätten till ersättning för företagare. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller. Hör av dig till din a-kassa om du har frågor om din ersättning eller ditt medlemskap.