Ersättning inom EU

Här berättar vi övergripande vad som gäller för dig som söker arbetslöshetsersättning inom EU, återvänder till Sverige efter arbete utomlands eller vill resa till ett annat EU-land för att söka jobb.

Arbeta i annat EU-land

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz kan arbeta i andra EU-länder utan arbetstillstånd. Då kan du också få ersättning vid arbetslöshet enligt reglerna i landet du arbetar i. Undantaget är om du är utsänd för att jobba utomlands av din arbetsgivare i Sverige – då gäller svenska lagar.

Under vissa omständigheter har du rätt att lägga ihop försäkrings- och anställningsperioder från olika länder inom EU, för att du inte ska gå miste om rättigheter och förmåner som du har tjänat in tidigare.

Du måste själv se till att du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring så fort din nya anställning börjar om du får arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du behöver inte ta med dig några handlingar från din svenska a-kassa så länge du inte söker arbetslöshetsersättning i det andra landet.

Arbetslös i Sverige efter arbete i EU-land

Har du återvänt till Sverige efter att ha jobbat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz? Huvudregeln är att du ska arbeta i Sverige eller att ditt senaste arbete var i Sverige för att du ska omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring och kunna bli medlem i en svensk a-kassa. Men det finns specialbestämmelser för vissa grupper, till exempel gränsarbetare. Om du tillhör en sådan grupp och blir helt arbetslös i Sverige kan du söka medlemskap i en svensk a-kassa, trots att ditt senaste arbete inte var i Sverige.

Du som omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring har möjlighet att tillgodoräkna dig anställningsperioder från det land där du tidigare har arbetat. Arbetsmarknadsmyndigheten eller a-kassan i ditt tidigare arbetsland måste då utfärda intyget U002, U017 eller PD U1. Se till att spara lönespecifikationer och andra handlingar från dina tidigare arbetsgivare för att underlätta handläggningen av ditt ärende.

Söka jobb i annat EU-land

Om du är arbetslös i Sverige kan du få behålla ersättningen från a-kassan medan du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka jobb. Men först måste du ansöka om intyget U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

När intyget är beviljat kan du påbörja din sökanderesa. Anmäl dig på arbetsförmedlingen i sökandelandet inom sju dagar från avresedatumet, lämna U2-intyget till dem och följ deras lokala villkor för arbetssökande.

Kontakta EU-handläggare på din a-kassa

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som vill söka jobb eller ersättning inom EU? Kontakta din a-kassa och be att få prata med en handläggare som kan EU-frågor.

Läs mer i vår broschyr

I vår broschyr För dig som söker arbete i annat EU-land kan du läsa mer om vilka a-kasseregler som gäller för dig som har eller vill arbeta inom EU.