Publicerad 2024-01-24

Sveriges a-kassor svarar på remissen Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Vi ser positivt på utredningens arbete för att motverka missbruk av välfärdssystemen. Här kan du läsa hela remissvaret.