Publicerad 2020-01-23

Trendbrott – utbetalningar från a-kassan ökar

Förra året ökade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med cirka 1,5 miljarder kronor till 14,3 miljarder kronor. Det är en tydlig ökning jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna har legat stabilt på 12–13 miljarder. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Det vi ser nu är ett trendbrott, de ökade utbetalningarna är ett tecken på en försvagad konjunktur. Därför är det särskilt viktigt just nu att vara medlem i a-kassan. Det gäller både för de som är etablerade på arbetsmarknaden och för de med mer otrygga anställningar, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

7 av 10 svenskar är i dag medlemmar i någon a-kassa och försäkrar sin inkomst. Samtidigt gör dagens regelverk det svårt för en del grupper med otrygga anställningar att få ta del av a-kassans inkomstförsäkring. En statlig utredning som presenteras i vår kommer att lämna förslag på hur fler ska kunna omfattas av tryggheten i a-kassan.

– Det är angeläget att politikerna verkligen genomför reformer som bland annat innebär att fler får tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. En modern och mer förutsebar a-kassa är något som gynnar hela arbetsmarknaden, säger Tomas Eriksson.

Om statistiken

Sveriges a-kassor har sammanställt uppgifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I nedan tabell redovisas statistik för åren 2010–2019.

Utbetalningar från a-kassan 2010–2019

År                       Utbetalt belopp (miljarder kronor)
2019 14,3
2018 12,8
2017 12,2
2016 12,5
2015 12,7
2014 13,4
2013 14,6
2012 13,7
2011 13,1
2010 17,6

Källa: IAF

Fakta om a-kassan

  • 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För frågor kontakta

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
Arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se