2023-12-08

Sveriges a-kassors remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla

Vi har lämnat synpunkter på betänkandet Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30). Här kan du läsa vårt remissvar.