Remissvar

Vi svarar på remisser i frågor som berör arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att a-kassorna får möjlighet att yttra sig över regeringens förslag till förändringar genom oss. Här kan du läsa ett urval av våra remissvar och skrivelser.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011