Varför finns det flera a-kassor?

Fackförbunden startade de första a-kassorna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet för att hjälpa sina arbetslösa medlemmar ekonomiskt. I dag är a-kassorna självständiga organisationer, men de är fortfarande specialiserade på att hjälpa särskilda yrkesgrupper.