Bli medlem i a-kassan

Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Det kostar ungefär 100-150 kronor i månaden och ger dig ekonomisk trygghet under hela arbetslivet.

Välj a-kassa efter ditt yrke

Det finns 25 a-kassor i Sverige. Vissa kan du gå med i oavsett vad du arbetar med, medan andra a-kassor är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Det enda grundkravet är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem.

Ett medlemskap kostar ungefär 100-150 kronor i månaden, beroende på vilken a-kassa du är med i. Du kan läsa mer om avgifterna på a-kassornas egna webbplatser.

Hitta din a-kassa

Ersättning efter ett års medlemskap

Du måste ha varit medlem i a-kassan under de senaste tolv månaderna för att få inkomstbaserad ersättning. Det går bra att byta a-kassa – så länge du inte har ett glapp mellan medlemskapen räknas de som en sammanhängande period.

Vem kan få ersättning