Publicerad 2020-10-29

Inkomstbaserad arbetslöshetsersättning ökar förutsebarheten för arbetslösa

Sveriges a-kassor ställer sig bakom förslaget att basera arbetslöshetsersättning på inkomst i stället för arbetad tid. Det skulle öka förutsebarheten för den som är arbetslös och söker ersättning men också möjliggöra en effektivare administration av arbetslöshetsförsäkringen. Det hade till exempel varit lättare att klara den ökade arbetslöshet som följt av den pågående pandemin.

Sveriges a-kassor bedömer

  • att förslaget om ett nytt regelverk kan leda till att något fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen jämfört med dagens förutsättningar.

En grupp som idag omfattas av försäkringen men som med de föreslagna nya reglerna däremot kan få ett försämrat försäkringsskydd är företagare med låga inkomster, framför allt småföretagare.

  • att en övergång till inkomstuppgifter möjliggör en högre automatisering av vissa moment i att handlägga ersättningsärenden. När det gäller uppgiftsinhämning är vinsterna stora för framför allt arbetsgivarna som med de nya reglerna skulle slippa undan en stor arbetsbörda. Arbetsgivarintyget i förenklad form behöver dock finnas kvar.

Sveriges a-kassor anser

  • att förslaget om att minska den så kallade överhoppningsbara tiden från fem till tre år är dåligt. Överhoppningsbar tid bidrar till att fler kan kvalificera sig för rätt till ersättning. Utan denna skulle personer som exempelvis har varit sjuka eller föräldralediga direkt före en arbetslöshet riskera att stå utan ett försäkringsskydd. Att förkorta den överhoppningsbara tiden till tre år försämrar därför för den enskilde och då särskilt för svagare grupper, till exempel personer som efter en längre tids sjukskrivning behöver ställa om, vidareutbilda eller omskola sig.

Sveriges a-kassor är kritiska till

  • att ersättningsperioden kan komma att kortas med 100 dagar, på grund av en enstaka månad med sjuk- eller föräldrapenning under de tolv månader som har föregått arbetslösheten. Det är vanligt förekommande för många av de som söker ersättning och det finns inga logiska argument att försämra tryggheten för dessa personer.
  • att ganska små avvikelser i en sammanhållen period med inkomst kan få stora konsekvenser för längden på den enskildes ersättningsperiod.

Kontakta oss för mer information

Harald-glad-110×120

Harald Petersson
ordförande Sveriges a-kassor
072-546 69 08
harald.petersson@unionensakassa.se

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Ulf110x120

Ulf Hellstenius
chef avdelning juridik
Sveriges a-kassor
08-555 138 05
ulf.hellstenius@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren 110×120

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se