Publicerad 2021-10-14

Kraftig minskning av utbetalningar från a-kassan

Under årets tredje kvartal minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor.

– Under pandemin tog a-kassan ett stort ansvar för den ekonomiska tryggheten för de som förlorade jobbet. A-kassan ger trygghet när det behövs som mest och när det nu ljusnar på arbetsmarknaden är det naturligt att utbetalningarna går ner, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

De totala utbetalningarna från a-kassan uppgick under tredje kvartalet till 5,1 miljarder kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet 2020 var utbetalningarna klart högre: 7,3 miljarder kronor.

Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningar från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

I Sverige som helhet minskade alltså utbetalningarna med 31 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt finns det skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge ser vi den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 44 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med Västernorrland som bara noterat en hälften så stor minskning, 22 procent, under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)

Län Q3 2021Q1 2021Q2 2021Q3 20212Minskning i
procent
Q3
Blekinge10290675744%
Västerbotten135123957942%
Västmanland20317614412340%
Jönköpings län19816112212139%
Kalmar län128122888037%
Gotland2534231637%
Kronoberg11893767636%
Norrbotten1311331038634%
Södermanland20216513013334%
Halland20619614713634%
Västra Götaland1 2761 13590084234%
Jämtland7568554934%
Östergötland27723818118434%
Dalarna15015511910033%
Örebro län21518514314333%
Värmland178 17313611933%
Riket7 3426 6755 3515 06331%
Stockholms län2 0881 8781 5611 50028%
Gävleborg17218013212627%
Skåne1 0961 01083081526%
Uppsala län230 21517717225%
Västernorrland13714512010722%
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren 110×120

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se

[ssba]