Publicerad 2021-04-28

Kraftig ökning av utbetalningar från a-kassan

Mellan april 2020 och mars 2021 betalades totalt 26,8 miljarder kronor ut i ersättning från a-kassan. Det är nästan en fördubbling jämfört med ett normalt år, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som Sveriges a-kassor har sammanställt.

– Med siffrorna för årets första kvartal inrapporterade kan vi konstatera att den senaste tolvmånadersperioden saknar motstycke för a-kassan. Både storleken på utbetalningarna och antalet ärenden är större än på många år. Det är en direkt konsekvens av pandemins påverkan på arbetsmarknaden, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under perioden 2010 till 2019 har utbetalningarna från a-kassan i genomsnitt uppgått till 13,7 miljarder kronor per år. I maj 2020 höjde regeringen ersättningsnivåerna i försäkringen. I kombination med att arbetslösheten ökade, steg därmed de totala utbetalningarna för perioden april 2020 – mars 2021 till 26,8 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 95 procent jämfört med genomsnittet för de tio föregående kalenderåren.

– A-kassan och den ekonomiska trygghet som den skapar i arbetslivet är viktigare än någonsin, vilket har blivit särskilt tydligt när arbetslöshetstalen har tryckts upp av pandemin. I dag är sju av tio svenskar medlemmar i en a-kassa. Vi vill att ännu fler ska få känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson.

Utbetalningar från a-kassan per län, april 2020 – mars 2021 och genomsnittet för kalenderåren 2010 – 2019 (SEK). Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

April 2020 – mars 20212010 – 2019Förändring
Stockholm          7 457 676 158       2 756 569 054          171 %
Uppsala             840 397 858           360 525 152          133 %  
Södermanland             734 217 206           405 928 957            81 %
Östergötland             989 754 815           626 083 717            58 %
Jönköping             696 673 766           362 800 586            92 %
Kronoberg             408 598 049           223 097 511            83 %
Kalmar             494 685 756           305 947 436            62 %
Gotland             113 166 269             80 990 341            40 %
Blekinge             378 260 186           253 470 268            49 %
Skåne          4 045 005 655       2 213 777 670            83 %
Halland             761 488 064           397 590 395            92 %
Västra Götaland          4 560 623 689       2 173 864 633          110 %
Värmland             678 149 866           466 641 421            45 %
Örebro             778 451 022           442 930 513            76 %
Västmanland             732 514 444           373 404 190            96 %
Dalarna             586 719 711           400 609 459            46 %
Gävleborg             685 058 385           500 046 343            37 %
Västernorrland             542 932 361           419 797 258            29 %
Jämtland             279 162 051           202 252 610            38 %
Västerbotten             488 213 151           333 687 210            46 %
Norrbotten             511 355 936           409 117 757            25 %
Länsinfo. saknas345 785842 283– 59 %
Totalt        26 763 450 183      13 709 974 764             95 %

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren 110×120

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se