Organisation

Styrelse

  • Harald Petersson, kassaföreståndare Unionens a-kassa (ordförande)
  • Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa (vice ordförande)
  • Susanne Andersson, styrelseledamot Ledarnas a-kassa
  • Alexander Augst, biträdande kassaföreståndare, försäkringschef och IT-chef A-kassan för service och kommunikation
  • Wioletta Berger, kassaföreståndare Finans- och försäkringsbranschens a-kassa
  • Lars Hildingsson, ordförande Byggnads a-kassa och andre förbundsordförande Svenska byggnadsarbetareförbundet
  • Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas a-kassa och förbundsordförande Handelsanställdas förbund
  • Tomas With, ordförande IF Metalls a-kassa och vice förbundsordförande IF Metall
  • Helena Wågberg, kassaföreståndare Kommunals a-kassa

I styrelsens arbetsutskott ingår Harald Petersson, Katarina Bengtson Ekström och Helena Wågberg.

Kansli

Vårt kansli består av fyra avdelningar – IT, juridik, kommunikation och verksamhetsstöd. Tomas Eriksson är kanslichef.

Kontakta oss