Vårt uppdrag

Det finns 24 a-kassor i Sverige. Vi är deras gemensamma service- och intresseorganisation. Det betyder att vi hjälper a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning. Syftet är att a-kassorna ska kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.

Utveckla a-kassornas IT-system

De flesta av oss arbetar med att utveckla och förvalta IT-systemen som a-kassorna och deras medlemmar använder för att administrera sina ärenden, till exempel Mina sidor.

Utbilda a-kassornas medarbetare

Vi hjälper a-kassorna att tolka och tillämpa reglerna i arbetslöshetsförsäkringen genom att utbilda deras handläggare och ge dem tillgång till vägledande rättsfall, förarbeten och författningstexter. Syftet är att underlätta för a-kassorna att hantera alla ärenden på ett enhetligt sätt.

Vi svarar också för alla a-kassor när regeringen skickar ut förslag som rör arbetslöshetsförsäkringen på remiss.

Driva a-kassornas frågor

I vårt uppdrag ingår också att driva frågor som är viktiga för a-kassorna, till exempel att ersättningen från a-kassan ska räknas upp varje år. Genom att lyfta förslag, statistik och forskning vill vi skapa debatt och motivera politikerna att fatta beslut som förenklar a-kassornas arbete och förbättrar villkoren för deras medlemmar.