Publicerad 2020-03-30

Regeringen lättar upp villkoren i a-kassan tillfälligt

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

 1. En medlemsmånad räknas som fyra
  Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.
 2. Kravet på arbetad tid lättas upp
  I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.
 3. Ersättningstaket blir högre
  Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till 26 400 kronor per månad om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Eller upp till 11 220 kronor per månad om du uppfyller villkoren för grundersättning.
 4. Karensdagarna slopas
  Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer din a-kassa att justera det retroaktivt så snart som möjligt.
 5. Lättare för företagare att få ersättning
  Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning om du lägger ner verksamheten helt.

Reglerna är tillfälliga
De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som a-kassorna handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa för att ta reda på vad som gäller för dig.

[ssba]