Publicerad 2023-12-19

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)