Publicerad 2018-01-15

Behovet av anpassningar till EU:s nya förordning 1191/2016 om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar