Publicerad 2012-05-06

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3)