Publicerad 2011-05-10

Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)