Publicerad 2021-04-14

Sex av tio svenskar positiva till tillfälliga a-kasseregler

En majoritet av svenskarna är positiva till det tillfälliga regelverket för a-kassan. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges a-kassor. Förändringarna infördes som en följd av coronakrisen och innebär bland annat att fler kvalificerar sig för att få ersättning och högre ersättningsnivåer.

– Ett år med kris på arbetsmarknaden har visat att reglerna för a-kassan behöver vara bättre anpassade till verkligheten. Under de senaste tolv månaderna har hundratusentals människor blivit nya medlemmar i de 25 a-kassorna. De måste få vara försäkrade till rimliga villkor och ersättningsnivåer även i framtiden, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Riksdagen beslutade om de tillfälliga reglerna för a-kassan i mars förra året. Genom det beslutet höjdes bland annat det så kallade taket för ersättning från a-kassan. Före regelförändringarna fick mindre än var tredje tidigare heltidsanställd ut 80 procent av sin lön från a-kassan, efter höjningen får cirka två tredjedelar ut 80 procent.

Enligt den nya Sifo-undersökningen är 59 procent av svenskarna positiva till a-kassans nya regler och bara 11 procent anser att förändringarna är negativa. Samtidigt uppger en av fyra, 23 procent, att de inte känner till det nya regelverket.
 
– Det är positivt att det finns ett så starkt stöd för en förstärkt a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är avgörande för den ekonomiska tryggheten i arbetslivet och för samhällsekonomin i stort. Därför var fjolårets förändringar ett viktigt steg framåt, säger Tomas Eriksson.

Sedan årsskiftet har reglerna återställts i vissa delar. Möjligheten att få inkomstbaserad ersättning utan att ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader och det slopade karensavdraget har avskaffats. Resten av det tillfälliga regelverket gäller fram till årsskiftet 2022/2023.

I undersökningen ställdes även frågan om de tillfälliga förändringarna borde bli permanenta. Bland svenskarna var 30 procent av de tillfrågade positiva till detta, 31 procent negativa och 39 procent svarade Tveksam/Vet ej.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges a-kassor under perioden den 18 februari–4 mars. Totalt har 3 254 svenskar mellan 18 och 79 intervjuats. De tillfrågade fick svara på frågorna:

1. I mars förra året togs beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan för att fler ska kunna få pengar om de blir arbetslösa. Ändringarna innebär att endast tre månaders medlemskap i a-kassan krävs, att även de som arbetat mindre än halvtid har rätt till ersättning, att de sex karensdagarna i början av en arbetslöshetsperiod har slopats tillfälligt samt att egenföretagare kan låta sin verksamhet vara vilande utan att det påverkar framtida ersättning.

Tycker du att de tillfälliga förändringarna i a-kassan är bra eller dåliga?

Mycket bra25,1 %
Ganska bra34,0 %
Ganska dåliga    7,7 %
Mycket dåliga    3,5 %
Jag har inte noterat de nya reglerna  23,2 %
Tveksam, vet ej    6,5 %

2. Tycker du att de tillfälliga förändringarna i a-kassan borde bli permanenta?

Ja29,9 %
Nej30,9 %
Tveksam, vet ej39,2 %

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För frågor kontakta

TomasEriksson110x120

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren 110×120

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se