2021-10-14

Kraftig minskning av utbetalningar från a-kassan

Under årets tredje kvartal minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor.

Under pandemin tog a-kassan ett stort ansvar för den ekonomiska tryggheten för de som förlorade jobbet. A-kassan ger trygghet när det behövs som mest och när det nu ljusnar på arbetsmarknaden är det naturligt att utbetalningarna går ner, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

De totala utbetalningarna från a-kassan uppgick under tredje kvartalet till 5,1 miljarder kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet 2020 var utbetalningarna klart högre: 7,3 miljarder kronor.

– Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningarna från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver, säger Tomas Eriksson.

I Sverige som helhet minskade alltså utbetalningarna med 31 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt finns det skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge ser vi den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 44 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med Västernorrland som bara noterat en hälften så stor minskning, 22 procent, under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)

Län Q3 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Minskning i
procent Q3
Blekinge 102 90 67 57 44%
Västerbotten 135 123 95 79 42%
Västmanland 203 176 144 123 40%
Jönköpings län 198 161 122 121 39%
Kalmar län 128 122 88 80 37%
Gotland 25 34 23 16 37%
Kronoberg 118 93 76 76 36%
Norrbotten 131 133 103 86 34%
Södermanland 202 165 130 133 34%
Halland 206 196 147 136 34%
Västra götaland 1 276 1 135 900 842 34%
Jämtland 75 68 55 49 34%
Östergötland 277 238 181 184 34%
Dalarna 150 155 119 100 33%
Örebro län 215 185 143 143 33%
Värmland 178 173 136 119 33%
Riket 7 342 6 675 5 351 5 063 31%
Stockholms län 2 088 1 878 1 561 1 500 28%
Gävleborg 172 180 132 126 27%
Skåne 1 096 1 010 830 815 26%
Uppsala län 230 215 177 172 25%
Västernorrland 137 145 120 107 22%

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

För mer information, kontakta gärna: 

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

 Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.