2021-02-24

Nominera till Sveriges a-kassors forskningspris

Vårt forskningsråd delar ut 75 000 kronor till forskning om arbetslöshet. Mejla din nominering till oss senast den 31 maj 2021.

Känner du till forskare som har publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2019-2021? Välkommen att nominera dem till vårt forskningspris. Prissumman än 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera personer.

Mejla arbetet och en motivering på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se senast den 31 maj 2021.

Om priset

Vi delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Det senaste priset delades ut 2019 till Jayeon Lindellee, som skrivit en avhandling om hur skillnader vid arbetslöshet har ökat. Pristagarna utses av ledamöterna i vårt forskningsråd.

Läs mer