2020-09-21

Regeringen förlänger tillfällig höjning av a-kassetaket

Regeringen lättade upp kravet på arbetad tid och höjde ersättningstaket i a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin under 2020.

Nu föreslår regeringen att de här två reglerna ska fortsätta gälla under 2021 och 2022.

Samtidigt slopar regeringen de tillfälliga reglerna för medlemsvillkoret och karensdagarna. Det innebär att kravet på tolv månaders medlemskap för inkomstbaserad ersättning återinförs och att varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar från och med 2021.

Läs mer om tillfälliga a-kasseregler 2020. 

Läs mer

Regeringens höstbudget på fem minuter