2024-02-14

Regeringen vill införa en ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster

I dag presenterar regeringen en ny arbetslöshetsförsäkring som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2025.

Förslaget innebär att a-kassorna ska hämta inkomstuppgifter från Skatteverket i stället för att hämta uppgifter om arbetad tid från arbetsgivare när de fattar beslut om ersättning.

 

Förslaget i korthet

Regeringen föreslår bland annat att:

  • Rätten till ersättning baseras på inkomstuppgifter från Skatteverket, i stället för uppgifter om arbetad tid från arbetsgivare.
  • Ersättningstaket höjs till 80 procent av 34 000 kronor per månad, i stället för 33 000 kronor som gäller i dag.
  • Alla ersättningstagare får en nedtrappning med tio procent efter 100 dagar och ytterligare fem procent efter 200 dagar.
  • Ersättningsperiodens längd baseras på tidigare inkomster.

 

Nu ska Lagrådet granska lagrådsremissen. Därefter planerar regeringen att återkomma med en proposition till riksdagen senare under 2024.

Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 oktober 2025. Det är bara den som är ny ersättningssökande som omfattas av den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Frågor och svar om en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring på regeringen.se