2024-01-24

Sveriges a-kassor svarar på remissen Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Vi ser positivt på utredningens arbete för att motverka missbruk av välfärdssystemen. Här kan du läsa hela remissvaret.

Läs mer