2024-01-31

Unionens a-kassa öppnar kontor i Örebro

Under våren 2024 expanderar Unionens a-kassa genom att öppna ett nytt kontor i Örebro. I dag har a-kassan kontor i Stockholm och Malmö.

- Med ett växande medlemsantal och en ny arbetslöshetsförsäkring inom horisonten ser vi ett behov av att utöka vår verksamhet för att säkerställa en stabil och säker verksamhet nu och för framtiden, säger Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa.

Läs mer