2022-01-20

Utbetalningar från a-kassan minskar under fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2021 minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med 41 procent jämfört med motsvarande period 2020. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

Under det fjärde kvartalet i fjol var de totala utbetalningarna från a-kassan 4,3 miljarder kronor. Det är en klar minskning jämfört med 2020, då hela 7,3 miljarder kronor betalades ut. Om vi istället tittar på helåret 2021 minskade utbetalningarna från a-kassan med 13 procent jämfört med helåret 2020.

Den positiva trenden med ett minskat behov av ersättning från a-kassan fortsätter även under årets sista kvartal. Samtidigt ser vi risker kopplade både till ekonomin och pandemin som kan påverka arbetsmarknaden negativt under kommande år. Medlemskap i a-kassan är därför en billig försäkring av inkomsten för alla som arbetar.

- Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Trenden med minskade utbetalningar varierar samtidigt mellan olika delar av arbetsmarknaden. För Handelsanställdas a-kassa är minskningstakten på riksnivå exempelvis något lägre jämfört med a-kassorna som helhet, 38 procent eller 148 miljoner kronor.

Våra medlemmar arbetar till stor del i en utsatt bransch. Vid coronapandemins utbrott var sektorn bland de först drabbade och många butiksanställda samt anställda inom sällanköpshandeln förlorade jobbet. Under pandemins början ökade vi utbetalningarna nära på fyrdubbelt. Nu är vi tillbaka på samma nivåer som före pandemin, även om minskningstakten inte är lika snabb som för a-kassorna totalt.

- Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handelsanställdas a-kassa

I riket som helhet minskade utbetalningarna med 41 procent under fjärde kvartalet 2021, jämfört med motsvarande period 2020. Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. Västerbotten noterade den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 49 procent. I Västernorrland sjönk storleken på utbetalningarna med 28 procent under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)

Län Q4 2021 Q4 2020 Förändring
Västerbotten 64 126 -49%
Västra Götaland 672 1 260 -47%
Gotland 17 31 -45%
Västmanland 105 191 -45%
Kalmar 73 133 -45%
Jönköping 102 184 -44%
Halland 118 210 -44%
Blekinge 53 94 -43%
Stockholm 1 208 2 129 -43%
Kronoberg 62 109 -43%
Värmland 100 175 -43%
Jämtland 42 74 -43%
Örebro 118 205 -43%
Riket 4 280 7 296 -41%
Uppsala 142 241 -41%
Dalarna 92 154 -40%
Norrbotten 81 133 -39%
Östergötland 161 259 -38%
Södermanland 121 191 -37%
Skåne 728 1 088 -33%
Gävleborg 120 172 -30%
Västernorrland 100 139 -28%

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

________________________________________________________________________________________

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

_________________________________________________________________________________________