Publicerad 2017-06-29

Följ a-kassorna i Almedalen 2017

Är du intresserad av arbetsmarknads- och a-kassefrågor? Då ska du hålla utkik efter de här fem seminarierna under politikerveckan i Almedalen.

700 000 arbetsgivarintyg måste kompletteras varje år – hur kan vi korta ledtiderna?

Arbetsgivare fyller i knappt en miljon intyg åt personer som vill söka ersättning från a-kassan varje år. Men ungefär 70 procent av intygen behöver kompletteras. Hur kan vi minska merarbetet som det innebär för arbetsgivarna och se till att arbetslösa får besked om sin ersättning snabbare?

Tid: Måndag den 3 juli klockan 9-10
Plats: Sal B22, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Arbetslöshetskassornas Samorganisation


4 av 10 arbetslösa måste låna för att få ihop ekonomin – ger a-kassan tillräcklig trygghet?

Fyra av tio arbetslösa har lånat pengar för att klara sin livssituation – trots att de får ersättning från a-kassan. Ger försäkringen tillräcklig trygghet i perioder av arbetslöshet? Hur ser nuläget ut och vilka förändringar vill politikerna göra framöver?

Tid: Måndag den 3 juli klockan 10.30-12
Plats: Sal B22, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Arbetslöshetskassornas Samorganisation


Vad händer när Siri tar jobbet?

Framtidens arbetslöshetsförsäkring måste underlätta jobbhopping. Den ökade digitaliseringen och kraven på en mer flexibel arbetsmarknad kräver också en enkel och tydlig försäkring som inte hindrar rörligheten och möjligheten för vidareutveckling.

Tid: Måndag den 3 juli klockan 12.30-13.30
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
Arrangör: A-kassorna inom TCO


Hur enar man en tudelad arbetsmarknad?

Arbetsgivarna skriker efter arbetskraft samtidigt som andelen i utsatta grupper på Arbetsförmedlingen ökar. Vad behöver vi konkret göra för att inte permanenta tudelningen och möjliggöra för människor att försörja sig själva?

Tid: Måndag den 3 juli klockan 15-16
Plats: Sal D22, Betty Petterssons hus, Campus Gotland, Kaserngatan 1
Arrangör: Akademikernas a-kassa och IF Metalls a-kassa


Är det rätt att vissa får pengar utan att jobba?

Varför finns det politiska lösningar som ger människor pengar utan motprestation? Är det rätt eller fel? Varför har samhället ett ansvar för att försörja sjuka och arbetslösa? Förtjänar man rätten eller vart kommer den ifrån? Och hur stor skillnad ska det vara mellan de som bidrar och de som får?

Tid: Tisdag den 4 juli klockan 8.30-9.30
Plats: Sal E30, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Akademikernas a-kassa och IF Metalls a-kassa