Publicerad 2016-03-13

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Resultatet från SO:s senaste stickprovsundersökning visar att bara 0,12 procent av all ersättning som a-kassorna betalade ut förra året beräknas vara felaktig.

– Antalet träffar i vår mätning ligger kvar på en stabil låg nivå sedan början av 2000-talet. Det visar att a-kassorna gör ett bra jobb och att det elektroniska utbytet fungerar som det är tänkt, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.