Publicerad 2015-10-16

Lönsamt informationsutbyte mellan kommuner, a-kassor och myndigheter

SO var med och utvecklade ett digitalt informationsutbyte mellan kommuner, myndigheter och a-kassor som lanserades 2014. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en beräkning som visar att e-tjänsten sparar flera hundra miljoner kronor per år.

– Även om den största nyttan tillfaller kommunerna så har a-kassorna också nytta av e-tjänsten. Samtalen från kommunerna blir färre och rättssäkerheten ökar i och med att all information som lämnas är korrekt, samtidigt som risken för att lämna ut mer information än nödvändigt helt faller bort, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på SO.