Publicerad 2017-10-16

Nära Västerhavet blåser det alltid – seminarium om den göteborgska arbetsmarknaden

Välkommen på seminarium om den göteborgska arbetsmarknaden. SO:s forskningsråd bjuder in föreläsaren Anders Nilsson, redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg och tidigare LO-ombudsman och stadssekreterare (S).

Prisutdelning

I samband med seminariet delar SO:s forskningsråd ut ett pris till Patrik Vulkan från Göteborgs universitet och Carlo Michael Knotz från Lunds universitet för deras forskning inom arbetsmarknadsområdet.

Tid: Tisdag den 7 november klockan 13.15-14.45
Plats: Göteborgs universitet, Pilgatan 19A, Göteborg
Anmälan: Senast fredag den 3 november till info@samorg.org

För frågor kontakta

Melker110x120

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org