Publicerad 2015-01-26

Nominera forskning om arbetslöshet till SO:s forskningspris

SO:s forskningsråd delar ut ett pris på 75 000 kronor till en eller flera forskare som publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2014 eller 2013. Nomineringen är öppen till och med den 30 april 2015.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) bjuder in professorer, forskningsledare och andra att nominera till SO:s forskningspris. Det nominerade arbetet ska belysa frågor kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen och vara publicerat under 2013 eller 2014. Forskare inom olika relevanta discipliner kan förekomma.

Prissumman är 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera forskare. Den som vill nominera en person eller grupp till SO:s forskningspris skickar in arbetet tillsammans med en högst två sidor lång motivering till info@samorg.org senast den 30 april 2015.
Om priset

SO inrättade forskningspriset 2011 för att stimulera forskning som är relevant för a-kassorna. Madelene Nordlund och Mattias Strandh från Umeå universitet fick ta emot det första priset 2013 för deras forskning om arbetslöshetens pris och a-kassans möjlighet att påverka socioekonomiska kostnader. Pristagarna utses av SO:s forskningsråd.

För frågor kontakta

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org