Publicerad 2017-01-19

Nu öppnar nomineringen till SO:s forskningspris

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) delar ut ett pris på 75 000 kronor till forskning om a-kassa och arbetslöshet. Nomineringen är öppen fram till 19 maj 2017.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) bjuder in professorer, forskningshandledare och andra att nominera till SO:s forskningspris. Det nominerade arbetet ska belysa frågor kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen och vara publicerat under 2015 eller 2016. Forskare inom olika relevanta discipliner kan komma i fråga.

Prissumman är 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera forskare. Du som vill nominera en person eller grupp till SO:s forskningspris skickar in arbetet tillsammans med en högst två sidor lång motivering till info@samorg.org senast den 19 maj 2017.

Om priset

SO delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Det senaste priset delades ut 2015 till professor Anders Kjellberg för hans forskning om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Pristagarna utses av SO:s forskningsråd.

Frågor besvaras av

Melker Ödebrink
Kanslichef SO
070-651 63 24
melker.odebrink@samorg.org