Publicerad 2021-09-15

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning 2020-2021

Diagram - antal personer som fått arbetslöshetsersättning 2020-2021