Publicerad 2014-10-14

Dubbla ersättningar från a-kassorna och CSN minskar med två tredjedelar – stickprovsundersökning vecka 9, 2014